הסדרים עם קופות החולים

המרפאה עובדת בשיתוף פעולה עם בית חולים מאיר, מחלקת עיניים ילדים, קופות חולים כללית ומכבי ומציעה הסדרים כספיים ללקוחות קופות החולים.

קופת חולים מכבי
קופת חולים כללית
השתתפות של קופת חולים מכבי בטלסקופים למבוטחי מכבי
השתתפות מכבי במשקפים ראיה לילדים